fbpx
Skip links

Oferta

Pomagam w tworzeniu radosnych środowisk pracy

Joga śmiechu jest niesamowicie atrakcyjną wielopoziomową metodą dla biznesu,. Bo może być zwykłym energizerem i ice-breakerem na konferencjach, może uczynić nudne szkolenie ekscytującym doświadczeniem, ale nie daje się zamknąć w jednej szufladce z napisem np. „integracja” czy „joga”.

BADANIA NAUKOWE

Jak wygląda sesja jogi śmiechu?

  1. Zaczynamy od ciekawego wprowadzenia i przedstawienia celu zajęć i zasad, które pozwolą uczestnikom skorzystać z zajęć w sposób optymalny.
  2. Przechodzimy do sesji jogi śmiechu – serii ćwiczeń aktywizujących, rozciągających oraz tzw.„ćwiczeń śmiechowych”, które przeplatane są ćwiczeniami oddechowymi jogi, a także elementami spontanicznego tańca. W trakcie sesji panuje lekki klimat dziecięcej zabawy połączony z dbałością prowadzących o odpowiednią dynamikę zajęć.
  3. Zajęcia kończymy łagodnym powrotem do chwili obecnej i wewnętrznej pogody duchawykorzystując ćwiczenia relaksacyjne.

Szczegółową ofertę dostosowujemy do Waszych potrzeb.

Jak dotąd kilkukrotnie zbadano wpływ jogi śmiechu na wyniki pracowników i środowisko firmy. Najpierw w 2006 roku Laughter Yoga International zleciła naukowcom z wiodącej indyjskiej organizacji badawczej przeprowadzenie badań na grupie 200 profesjonalistów z sektora IT w Bangalore aby sprawdzić wpływ jogi śmiechu na  poziom stresu. Przez 18 dni losowo wybrana połowa pracowników uczestniczyła w 7 treningach jogi śmiechu. Przed przystąpieniem do programu i po sesjach jogi śmiechu poddano ich testom psychologicznym, immunologicznym i fizjologicznym. Rezultaty studium z Bangalore okazały się bardzo pozytywne. W grupie, która uczestniczyła w treningu jogi śmiechu zaobserwowano znaczące spowolnienie tętna i ciśnienia w krwi, pozytywne emocje wzrosły średnio 17%, a negatywne spadły o 27%. Psycholodzy odnotowali także poprawę inteligencji emocjonalnej, aleksytymia czyli prowadząca do braku rozładowania napięć i niepokoju niezdolność do rozumienia lub nazywania i wyrażani emocji spadła o 9%.
Kolejne studium przeprowadzono w USA skupiając się na osobistej efektywności w miejscu pracy, rozumianej jako wiara pracownika we własne zdolności do organizacji i przeprowadzania działań prowadzących do określonego celu. Od tego przekonania zależą decyzje, jakie ludzie podejmują, ich wytrwałość w konfrontacji z przeszkodami, a także jak się czują zmierzając do realizacji celu i ich całościowe wyniki w miejscu pracy. Testy osobistej efektywności grupa pod przewodnictwem dr Heidi Beckman z Uniwersytetu Wisconsin, dr Nathana Regiera i Judy Young przeprowadziła na grupie 33 pracowników ośrodka zdrowia na tydzień przed rozpoczęciem programu jogi śmiechu, tydzień po jego zakończeniu i 60-90 dni od zakończenia. Joga śmiechu była prowadzona jedynie przez 15 minut dziennie w ciągu 14 dni w formie podstawowych ćwiczeń opracowanych przez doktora Katarię bez stosowania humoru.
Rezultaty okazała się niezwykle budujące z pozytywnymi zmianami we wszystkich badanych obszarach, takich jak zdolność do podejmowania decyzji, optymizm,empatia, pozytywne emocje czy społeczna identyfikacja z innymi pracownikami i firmą. Szczególnie warta uwagi jest trwałość zmiany, jaką spowodowały „krótkie interwencje śmiechu”, na kilka miesięcy po zakończeniu treningu śmiechu grupa pracowników wykazywała zwiększoną o 28% zdolność wykonywania zadań.
Wyniki badań są publicznie dostępne w języku angielskim tutaj.

Oferta edukacyjna

Proponujemy sesje jogi śmiechu dla szkół, a także treningi jogi śmiechu dla nauczycieli.  Widzimy w jodze śmiechu wspaniały instrument integrowania środowiska szkolnego. Możemy połączyć w wspólnym śmiechu i zabawie uczniów, nauczycieli oraz rodziców pomagając szkole stać się radosnym środowiskiem edukacji. Działamy na wszystkich etapach edukacji od przedszkola po uniwersytety – praktykowali z nami nawet rektorzy i dziekani znanych uczelni na swoich spotkaniach strategicznych.

Co może dać joga śmiechu nauczycielom?

– nauczyć efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
– nauczyć ćwiczeń i technik integracyjnych, relaksacyjnych i „energizerów”, które może wykorzystać w pracy z uczniami
– może dać większy dystans wobec wyzwań
– pomóc w budowaniu sobie optymizmu i odnajdywaniu radości w każdej chwili

Co może dać joga śmiechu uczniom na wszystkich etapach edukacji?

– zdrową dawkę ruchu i zabawy, ułatwiającą koncentrację w czasie zajęć
– integruje uczniów w pozytywny i zdrowy sposób
– stymuluje kreatywność i pozwala wyjść ze schematów mentalnych
– stymuluje rozwój inteligencji emocjonalnej
– przyspiesza uczenie się nowych rzeczy

Prowadzimy fachowe kursy z jogi śmiechu dla nauczycieli, prowadzimy warsztaty m.in. dla ODN Zielona Góra, mamy stałą współpracę z PCK prowadząc warsztaty na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, a na Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im K. Goduli Piotr Bielski prowadzi przedmiot terapia śmiechem. Szczegółową ofertę dostosowujemy do Waszych potrzeb, chętnie łączymy poprowadzenie sesji dla uczniów ze szkoleniem dla nauczycieli.

Fundacja

Promujemy jogę śmiechu dla zdrowia i budowy optymizmu. Przed nami stoi bardzo miłe wzywanie, by jakąś istotną część setek miliardów złotych, jakich co roku nasze społeczeństwo topi w alkoholu, papierosach, antydepresantach, sztucznych napojach -dopalaczach, skierować w stronę prawdziwej i bezwarunkowej radości jaka może płynąć z praktyki jogi śmiechu czy innych sensownych metod pracy z ciałem i świadomością. Służymy radością tam gdzie jej brak – czy to w stresogennych środowiskach pracy, domach pomocy społecznej, szpitalach. Jesteśmy zainteresowani pozytywnymi zmianami w edukacji tak aby docierać z naszym know-how radości do młodych pokoleń. Chętnie stworzymy fajny projekt razem z Wami!

Fundację założyliśmy wspólnie Piotr i Aneta Bielscy. Akt założycielski został zatwierdzony notarialnie w grudniu 2014 roku, a 7 września 2015 roku fundacja została zarejestrowana w KRS.

Fundacja Jogini Śmiechu,
ul. Smoleńska 73/12, 03-528 Warszawa
KRS 0000574060

Pobierz statut fundacji

Joga śmiechu dla seniorów

Na świecie około 2/3 uprawiających jogę śmiechu to seniorzy zainteresowani korzyściami dla zdrowia i samopoczucia płynącymi z praktyki. To właśnie ludzie dojrzali z dużym dystansem do życia są siłą napędową ruchu społecznego jogi śmiechu: w Indiach, ale też i w USA czy Australii zbierają się rano w parkach na praktykę by zacząć dzień ze śmiechem i dobrymi emocjami. Poza tym, że seniorzy są mile widziani na naszych zwykłych zajęciach, mamy duże doświadczenie w pracy ze zorganizowanymi grupami seniorów, takich jak mieszkańcy domów seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Chętnie też uświetniamy jogą śmiechu takie imprezy jak Parada Seniorów.

Joga śmiechu dla integracji społecznej

Poruszanie się na wózku, bycie niewidomym czy niepełnosprawność intelektualna nie muszą być przeszkodą w praktyce jogi śmiechu. Mamy doświadczenie pracy metodą jogi śmiechu zarówno z grupami niepełnosprawnych, jak i w wariancie integracyjnym z udziałem niepełnosprawnych. Współpracujemy m..in. Z Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja, Ja i Ty” w Koszalinie, Szansą dla Niewidomych czy Domami Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Chętnie poświęcimy trochę czasu by przygotować wspólnie z Tobą ofertę jogi śmiechu dla Twojej grupy.