Skip links

Build your Positive Mindset in 14 days – online course (ENG / PL)

Build your Positive Mindset in 14 days – online course (ENG / PL)

500,00

The unique new online course by Piotr Bielski joining Laughter Yoga with meditation and soft psychological work on our mindset.

Wyjątkowy nowy kurs Piotra Bielskiego łączący jogę śmiechu z medytacją i miękką przyjemną pracą z przekonaniami.

Opis

(opis po polsku poniżej)

We have the POWER. We have the choice. To let our thoughts, doubts bring our mood down or do something in order to stay vibrant, happy or at least calm in bright mood. Modern positive psychology say clearly that it is up to us to build up an optimistic attitude and a positive mindset that works. For 10 years I have been teaching Laughter Yoga having trained hundreds of wonderful people as the Laughter Yoga teachers and ran numerous sessions for international companies. My focus is not only on laughter as a medicine but also on meditation, movement, dance, singing and reframing our thinking so it really serves us, to build harmony between mind, heart and spirit, a really coherent and happy live.

I don’t hide that I happen to experience sad moment and different emotions. My attitude is to accept and embrace with love all emotions. I think about emotions as the guests knocking the door to my house. If I let them in, they usually just drink a glass of water and go. They are not here to stay forever. They are really temporary. Of course if we don’t start fighting with them, suppressing them that surely leads to a state of constant struggle and unrest. Even when in my field or my clients’ field suicidal thoughts appear I welcome them with love. They are usually just a sign of a strong need for relief and relaxation. And of a deep soul desire for a change in current life or work settings. Having background in social sciences with, I have been into personal development and meditation for some 20 years which helps me to gain such loving perspective.

At the day of my 40th birthday I give the Universe the chance to make my little dream come true. I will love to launch my first online course in English, simultaneously offering also the Polish version. The idea of course is to make these 2 weeks a really powerful ones. Everyday I will provide you with a short video with inspiration and an invitation for a not much time consuming practice that should bring a change. Additionally I will offer an interactive Facebook group for the participants for a mutual motivation where I will be also active with a helpful hand and open heart. The idea is that each practice will be a surprise. Our inner being likes to have fun in life and likes surprises. The activities will include meditations, things to do, think or feel about at home or while walking, some should be really out-of-the-box. Thank you for supporting this wonderful project.

The course will be ready in September. You are welcome to enjoy it in  comfortable mode.

Zbuduj swój pozytywny mindset w 14 dni

Mamy MOC. Mamy wybór. Pozwolić naszym myślom, zwątpieniu obniżyć nastrój lub zrobić coś, aby pozostać żywym, szczęśliwym lub przynajmniej spokojnym w radosnym nastroju. Współczesna psychologia pozytywna mówi wyraźnie, że to od nas zależy zbudowanie optymistycznego i pozytywnego nastawienia, które działa. Od 10 lat uczę Jogi Śmiechu, szkoląc setki wspaniałych ludzi na nauczycieli Jogi Śmiechu i prowadząc liczne sesje dla międzynarodowych firm. Skupiam się nie tylko na śmiechu jako lekarstwie, ale także na medytacji, ruchu, tańcu, śpiewie i przeformułowaniu naszego myślenia tak, aby naprawdę służyło nam do budowania harmonii między umysłem, sercem i duchem, spójnego i szczęśliwego życia.

Nie ukrywam, że zdarza mi się przeżywać smutne chwile. Moją postawą jest przyjmowanie i obejmowanie z miłością wszystkich emocji. Myślę o emocjach, jak o gościach, co pukają do drzwi mojego domu. Jeśli ich wpuszczę, zazwyczaj tylko wypiją szklankę wody i pójdą dalej. Nie przychodzą by zostać na zawsze. Są naprawdę tymczasowe. Oczywiście, jeśli nie zaczniemy z nimi walczyć, tłumienie ich z pewnością prowadzi do stanu ciągłej walki i niepokoju. Nawet gdy w moim polu lub moich klientów pojawiają się myśli samobójcze, witam je z miłością. Zwykle są tylko oznaką silnej potrzeby odprężenia i relaksu. I głębokiego pragnienia duszy, by zmienić obecne życie, pracę, swoje środowisko. Mając doświadczenie w naukach społecznych, od 20 lat zajmuję się rozwojem osobistym i medytacją, co pomaga mi uzyskać taką pełną miłości perspektywę.

W dniu moich 40. urodzin daję Wszechświatowi szansę na spełnienie mojego małego marzenia. Z przyjemnością uruchomię swój pierwszy kurs online w języku angielskim, jednocześnie oferując również polską wersję. Chodzi oczywiście o to, aby te 2 tygodnie były naprawdę potężnym czasem łagodnej transformacji. Codziennie dostarczę Ci krótki film z inspiracją i zaproszeniem na niezbyt czasochłonną praktykę, która powinna przynieść zmianę. Dodatkowo zaoferuję wszystkim uczestnikom interaktywną grupę na Facebooku dla wzajemnej motywacji, gdzie również będę aktywny z pomocną ręką i otwartym sercem. Chodzi o to, aby każda praktyka była niespodzianką. Nasza wewnętrzna istota lubi bawić się życiem i lubi niespodzianki. Zajęcia będą obejmować medytacje, rzeczy do zrobienia, przemyślenia lub wczucia się w domu lub podczas spaceru, niektóre z nich powinny być naprawdę nieszablonowe. Dziękuję za wsparcie tego wspaniałego projektu.
Kurs wystartuje we wrześniu, będzie w normalnej sprzedaży kosztować znacznie więcej, obecna do 07.08 cena ma charakter urodzinowej promocji.