fbpx
Skip links

Fundacja

Fundacja „Jogini Śmiechu” czyli razem stwórzmy najbardziej roześmiane państwo świata i najbardziej roześmianą planetę w kosmosie!

72

Nasza Misja jest jasna i prosta: praktykujemy i uczymy bezwarunkowej radości, mądrego kontaktu z własnym wnętrzem i harmonijnego zestrojenia ze światem. Tworzymy nowy ruch społeczny i nową branżę w Polsce, która ma ambicje przekierowania istotnej części środków topionych przez nasze społeczeństwo w alkoholu, papierosach i innego rodzaju używkach na aktywność budującą kulturę radości, zaufania i współpracy. Joga śmiechu przy dbałości o odpowiednie standardy, stanie się poważnym narzędziem zmieniania Polski i świata. By to wszystko było możliwe potrzeba profesjonalnej organizacji opartej na zawartych w Misji wartościach.

wartosci fundacji - grafika

Wizja

Historia nam sprzyja. Polska przechodzi podobne przemiany jakich od dłuższego czasu doświadczają społeczeństwa zachodnie – coraz więcej ludzi wybiera wartości postmaterialne. Celem życia dla coraz większej liczby ludzi przestaje być dorobienie się czyli duży dom i duże auto. Dlatego stawiamy być przed mieć, a nawet widzimy, że przy takiej a nie innej hierarchii wartości, jedno można pogodzić z drugim. Chcemy harmonijnie współistnieć z innymi, rozwijać świadomość, praktykować własną duchowość, otwieramy się na zmiany. Coraz więcej ludzi uzdrawia swój stosunek do pieniędzy, które można traktować jako energię krążąca między ludźmi, wzmacniającą relacje, ale nie cel sam w sobie, ani też nie coś złego same w sobie. Coraz więcej ludzi postrzega swoją działalność w świecie, również tę biznesową, jako własną ścieżkę rozwoju duchowego. Rośnie zainteresowanie jogą i medytacją, szerzej technikami redukcji stresu – my te trendy będziemy wykorzystywać i rozwijać.

W tym miejscu widzę ogromne możliwości przed jogą śmiechu i promującą ją Fundacją. Mamy w ręku wspaniałe narzędzie, które może mieć wiele zastosowań od redukcji stresu i stymulowania kreatywności po ważny aspekt zbliżania ludzi, otwierania na wzajemną komunikację i rozwojową perspektywę na życie.

Przed nami stoi bardzo miłe wzywanie, by jakąś istotną część setek miliardów złotych, jakich co roku nasze społeczeństwo topi w alkoholu, papierosach, antydepresantach, sztucznych napojach -dopalaczach, które dają ludziom imitację radości, jej marną namiastkę, skierować w stronę prawdziwej i bezwarunkowej radości jaka może płynąć z praktyki jogi śmiechu. Dlatego widzę ogromne szanse przed nami w postaci tworzenia nowej branży, która może dać zatrudnienie i obfitość tysiącom ludzi, jednocześnie kreując kulturę zaufania, pokoju, współpracy i radości.

Moja wizja zakłada, że joga śmiechu dotrze do większości szkół jogi i fitnessu, firm, szpitali, domów kultury, centrów dla seniorów, szkół i uniwersytetów, a nawet więzień. Jednocześnie fundacja jako organizacja pożytku publicznego będzie świadczyć nieodpłatną pomoc w ramach wolontariatu lub społecznych projektów, grupom szczególnie potrzebującym terapeutycznego śmiechu -pacjentom onkologicznym lub cierpiącym na inne poważne choroby, seniorom z domów pomocy społecznej, więźniom czy innym grupom zagrożonym wykluczeniem.

Symboliczny elementem mojej wizji, pokazującej moc jogi śmiechu i potencjał radości społeczeństwa Polski, jest pobicie w naszym kraju rekordu Guinnessa, największej liczby ludzi śmiejących się w jednym miejscu. Jest to główny element wizji Polski jako najbardziej roześmianego państwa świata, którą komunikuję od początku mojej drogi jako Jogin Śmiechu. Sukces ten da nam poczucie jako społeczeństwu, że stereotyp Polaków – narzekających smutasów jest krzywdzący i nieaktualny, poza tym pozwoli poczuć moc ruchu jogi śmiechu i przyczyni się do nagłośnienia naszej Misji. Chciałbym, żeby to była akcja oparta na aktywności polskiej sieci klubów śmiechu przy udziale międzynarodowej społeczności jogi śmiechu, pokazując, że naszym celem jest współpraca i wspólne budowanie pokoju na świecie. W optymalnej wersji, mam wizję naszego specjalnego, wielkiego Święta Radości na przykład na Stadionie Narodowym z udziałem doktora Katarii i nauczyciela jogi śmiechu z Danii, który w 2000 roku doprowadził do ustanowienia dotychczasowego rekordu w Kopenhadze.

3

Cele statutowe Fundacji to:

1) promocja i popularyzacja „opcji na zdrowie i radość” czyli przekonania, że człowiek może mocą własnej decyzji i praktyki kształtować radosne, optymistyczne i zarazem zdrowe życie i środowisko życia, w razie potrzeby korzystając z propagowanych przez Fundację metod know-how radości,

2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia głównie poprzez rozwijanie i popularyzowanie metod redukcji stresu, relaksacji i poprawy jakości życia, które określamy zbiorczo jako „know-how radości”, będących w zgodzie z Misją Fundacji,

3) promocja i popularyzacja jogi śmiechu jako sprawdzonej metody redukcji stresu, budowania postawy optymistycznej i wewnętrznego usposobienia do radości, rozwoju kreatywności, pokonywania lęku przed wyzwaniami, a także sposobu na polepszenie komunikacji i integracji,

4) rozwój innowacyjnych projektów naukowo-badawczych na temat know-how radości oraz ich zastosowań i efektywności, zarówno w wypadku składających się na tę koncepcję poszczególnych metod jak joga śmiechu, jak i połączenia różnych metod, we współpracy ze środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i światem biznesu,

5) inkubowanie i wdrażanie różnorodnych projektów promocji i popularyzacji oraz zastosowań zgodnych z Misją metod know-how radości i redukcji stresu na zasadzie profilaktyki zdrowia i kształtowania środowiska radości i życzliwości, między innymi w centrach zdrowia, jogi, rozwoju i fitnessu, zakładach pracy, centrach seniorów i szkołach

6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności poprzez docieranie z wiedzą o zdrowiu i „know-how radości” do grup szczególnie potrzebujących – w szczególności osób chorych i stowarzyszeń zajmujących się pomocom pacjentom cierpiącym na przewlekłe choroby, środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i klientów domów pomocy społecznej, a nawet więźniów.

7) zadbanie o maksymalną dostępność know-how radości dla wszystkich ludzi niezależnie od sytuacji finansowej i innych determinant społecznych, między innymi w formie społecznych klubów śmiechu, zorganizowanych w ogólnopolską sieć pod patronatem Fundacji, która będzie wspierać je w rozwoju

8) kształcenie i certyfikacja profesjonalnych praktyków know-how radości oraz składających się na nie metod ze szczególnym uwzględnieniem jogi śmiechu, za pomocą kursów i stworzenie ram do dalszego profesjonalnego rozwoju i współpracy instruktorów

Fundacja Jogini Śmiechu – KRS 0000574060

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

112